Department wise Doctors Schedule

OPD Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Medicine Dr.H.Basavana Gowdappa Dr.K.A.Sudharshana Murthy Dr.Subashchandra.B.J. Dr.Y.S.Ravikumar Dr.M.Mahesh Dr.Suresh Babu Dr.Bhanukumar
Dr.K.M.Srinath Dr.Manthappa Dr.H.G.Ashoka Dr.H.S.Kiran Dr.K.C.Shashidhar Dr.Prasanna Kumar Dr.Thippe Swamy
Dr.Prathiba Perira Dr.Adharsh.L.S. Dr.C.R.Venkatesh Dr.Dr.Rajendra Prasad Dr.M.G.Mahesh Dr.Dr.Chaitra Dr.P.Ashok
Dr.Tejaswini Dr.Kruthika Patil Dr.M.C.Prasad Dr.Dr.Savitha Dr.Shilpa Avarebel Dr.Nandini
Dermatology Dr.Jayadev Betkerur Dr.Veeranna Dr.Jayadev Betkerur Dr.Veeranna Dr.Jayadev Betkerur Dr.Veeranna
Dr.Kantharaj Dr.Savitha Dr.Kantharaj Dr.Savitha Dr.Kantharaj Dr.Savitha
Dr.Ashwini Dr.Renugha Dr.Kantharaj Dr.Renugha Dr.Ashwini Dr.Renugha
Dr.Chethana Dr.Vinutha Dr.Chethana Dr.Vinutha Dr.Chethana Dr.Vinutha
Urology Dr.Girish.T.D. Dr.Vijaya Kumar Dr.Girish.T.D. Dr.Vijaya Kumar Dr.Girish.T.D. Dr.Vijaya Kumar
Dr.Sachin Dharwarkar Dr.Revanasidhappa A Kanagalli Dr.Sachin Dharwarkar Dr.Revanasidhappa A Kanagalli Dr.Sachin Dharwarkar Dr.Revanasidhappa A Kanagalli
Dr.Preetham Dev Dr.Akashi Dr.Preetham Dev Dr.Akashi Dr.Preetham Dev Dr.Akashi
Dr. Chirag Doshi Dr. Chirag Doshi Dr. Chirag Doshi
Surgery Dr.C.P.Madhu Dr.Ravi Shankar.N Dr.B.J.Sharath Chandra Dr.M.S.Anil Kumar Dr.Mohammed Raza Dr.S.Sudhir Unit 1/ Unit 2/ Unit 3/ Unit 4/ Unit 5/ Unit 6
Dr.P.B.Thrishuli Dr.ShivKumar Dr.Harish S Dr.T.U Girish Dr.Preethi S.P Dr.Thulasi Vasudevaiah
Dr.Divakar S.R Dr. Harish Kumar P Dr.Pankaja S.S Dr.Shivaprasad D.S Dr.Deepak Naik Dr.Nithin K.B
Dr.Mahesh R Dr.Gugri Mukthinath Dr.Harish Patel B.N Dr.Manjunath T Dr. Sumith.S.Deep Dr.Rohith M
Dr.Girish Kumar N.M Dr.Mirzeeshan Ali
Nephrology Dr.Manjunath S Shetty Dr.Chethan Cs Dr.Manjunath S Shetty Dr.Chethan Cs
Dr.Kiran KK Dr.Monoj C Dr.Kiran KK Dr.Monoj C
OBG Dr. Sujatha.M.S Dr.Nandish.M Dr. Suma. K.B Dr.Mamatha.S Unit 1/ Unit 2 Unit 3/ Unit 4 Unit 1/ Unit 2/ Unit 3/Unit 4
Dr.Virupaksha Dr.Jayashree Dr.Pratap.T Dr. Sowmyashree.T
Dr.Madhuri.N Dr.Rashmi. H.S Dr.Sowmya.K Dr.Poornima.M
Dr.Shruthi.K.R Dr.Kruthika. K.A Dr.Sapna.H.P Dr.Mourin
Paediatrics Dr.Narayanappa.D Dr.M.D.Ravi Dr. Jagadeesh Dr.Mahendrappa Unit 1/ Unit 2 Unit 3/ Unit 4 Unit 1/ Unit 2/ Unit 3/Unit 4
Dr.Chandrashekar Dr.Manjunath Dr.Anitha Dr.Rashmi
Dr.Prashant Dr.Krishna Kumar Dr.Santhosh Kumar Dr.Chethak
Dr.Rajani Dr.Prajwala
ENT Dr.Shivaram Shetty Dr.Basavaraju Dr.Bharathi Dr.Shivaram Shetty Dr.Basavaraju Dr.Bharathi Unit 1/ Unit 2/ Unit 3/Unit 4
Dr.Sandeep.S Dr.Prakash Dr.Babu Dr.Sandeep.S Dr.Prakash Dr.Babu
Dr.Shilpa Dr.Sandhya Dr.Rakesh.B.S Dr.Shilpa Dr.Sandhya Dr.Rakesh.B.S
Dr.Tanzeem Dr. Tanzeem
Gastroenterology Dr.Nandeesh H.P Dr.(Major) Aradya H.V Dr.Nandeesh H.P Dr.(Major) Aradya H.V Dr.Nandeesh H.P Dr.(Major) Aradya H.V
Dr.Vijaykumar T.R Dr.Deepak Suvarna Dr.Vijaykumar T.R Dr.Deepak Suvarna Dr.Vijaykumar T.R Dr.Deepak Suvarna
Surgical Gastroenterology Dr.Mahesh S. Shetty Dr.Mahesh S. Shetty
Dr.Sunil Kumar B.B Dr.Sunil Kumar B.B
Medical Oncology Dr.Srinivas K.G Dr.Srinivas K.G  Dr.Srinivas K.G
Surgical Oncology Dr.Ravi Krishnappa Dr.Ravi Krishnappa
Neurosurgery Dr.Harsha. A.H Dr.(Col) T.S.Vasan Dr.Vinayak I Kadlimat Dr.(Col) T.S.Vasan Dr.Harsha. A.H Dr.(Col) T.S.Vasan
Dr.Vinayak I Kadlimat Dr.Vinayak I Kadlimat
Nuerology Dr.Nemichandra S.C Dr.Harsha .S Dr.Nemichandra S.C Dr. Harsha .S Dr.Nemichandra S.C Dr.Harsha .S
Dr.Maneesh. K Dr.Nemichandra S.C Dr. Maneesh. K Dr.Nemichandra S.C Dr. Maneesh. K Dr.Nemichandra S.C
Dr.Maneesh. K Dr. Maneesh. K Dr. Maneesh. K
Orthopaedics Dr.Mrunthunjaya Dr.Purshotham Sastry Dr.Siddalinga Murthy G Dr.Vijay C Unit 1/ Unit 2 Unit-3 / Unit-4 Unit-1/ Unit-2/ Unit-3 & Unit -4
Dr.Sheshagiri V Dr.Gurumurthy Dr.Sujana Theja Dr.Ravishankar
Dr.Arunodhaya Dr.Prakash Dr.Adarsh T Dr.Ravikiran HG
Dr.Santhosh
Pulmonology Dr.Jayaraj Bs Dr.Mahesh P.A(Hod) Dr.Chaya Sk Dr.Jayaraj Bs Dr.Mahesh P.A(Hod) Dr.Chaya Sk
Dr.Lokesh Dr.Lokesh Dr.Lokesh Dr.Lokesh Dr.Lokesh Dr.Lokesh
Psychiatry Dr.T.S.Sathyanarayana Rao Dr.Rajesh Raman Dr.T.S.Sathyanarayana Rao Dr.Rajesh Raman Dr.T.S.Sathyanarayana Rao Dr.Rajesh Raman
Dr.Kishor Dr.Dushad Ram Dr.Kishor Dr.Dushad Ram Dr.Kishor Dr.Dushad Ram
Dr.Shivanand Dr.Shivanand Dr.Shivanand
Dental science Dr Sai Krishna Dr.Sai Krishna Dr Sai Krishna Dr Sai Krishna Dr Sai Krishna Dr Sai Krishna
Dr.Anitha Subbappa Dr.Anitha Subbappa Dr.Anitha Subbappa Dr.Anitha Subbappa Dr.Anitha Subbappa Dr.Anitha Subbappa
Rheumatology Dr.Subramanian.R Dr.Subramanian.R Dr.Subramanian.R
Pain Clinic Dr.Akkamahadevi Dr.Akkamahadevi Dr.Akkamahadevi
Ophthalmology Dr.Rajendra.R Dr.Premnath Raman Dr.Rajendra.R Dr.Premnath Raman Dr.Rajendra.R Dr.Premnath Raman Unit 1/ Unit 2
Dr.Mangala.M.N Dr.Prabhakar.G.K. Dr.Mangala.M.N Dr.Prabhakar.G.K. Dr.Mangala.M.N Dr.Prabhakar.G.K.
Dr.Anitha Girish Dr.Sowmya.H.V Dr.Anitha Girish Dr.Sowmya.H.V Dr.Anitha Girish Dr.Sowmya.H.V
Dr. Myna .T Achar Dr. Myna .T Achar Dr. Myna .T Achar
Paediatrics Surgery Dr.Anil Kumar Dr.Anil Kumar Dr.Anil Kumar
Dr.Sudhamshu K.C Dr.Sudhamshu K.C Dr.Sudhamshu K.C