Consultation Timings


Day Timings Unit HOD / Unit Chief & Faculty
Saturday ROTATION
Sunday ROTATION
Monday 9.00am to 4.00pm I Dr. Suma K B
Dr. Poornima M
Dr. Rashmi H S
Dr. Sahana K
Tuesday 9.00am to 4.00pm II Dr. Sujatha M S
Dr. Pratap T
Dr. Chaithra C
Dr. Sapna H P
Wednesday 9.00am to 4.00pm III Dr. Mamatha S
Dr. SowmyaShree T
Dr. Sowmya K
Dr.Shrunga
Thursday 9.00am to 4.00pm IV Dr. Jayashree S
Dr. Hema Priya L
Dr. Maureen Pratiba Tigga
Dr. Meghana
Friday 9.00am to 4.00pm V Dr. Virupakshi Ajjammanavar
Dr. Madhuri N
Dr. Soumya Rajshekar Patil
Dr. Shruthi K R

* Sunday’s/Govt./Institutional Holidays between 9:00am to 1:00pm